Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2013

Svtre.com khong phai la co so dao tao lai xe theo quy dinh cua Bo Giao thong van tai . Svtre.com cung cap dich vu tu van lam bang lai xe giup khach hang lam thu tuc nhanh gon, don gian,hoan tat ho so cho khach hang voi chi phi thap nhat. Svtre.com se dai dien khach hang lam thu tuc voi co so dao tao lai xe, doi theo ho so cua khach hang dam bao ho so cua khach hang dat ket qua cao nhat . Chi phi lam dich vu tai Svtre.com se cao hon khi khach hang tu lam ho so thi bang lai xe.

                                       DICH VU NHAN HO SO LAM BANG LAI XE 
 Le phi ho so thi lai xe a1 va hoc lai xe oto nop tai noi thu ho so dao tao lai xe :
 • Goi thuong: 170.000đ.(Da bao gom phi lam ho so,phi dao tao,nop ho so len trung tam,kham suc khoe,thong bao lich hoc, lich thi,thong bao tra bang).
 • Goi ho tro ly thuyet,thuc hanh hoac ca 2 voi  ti le do cao giup tiet kiem thoi gian,chi phi.
 •  Luc di thi nop: 225.000đ= 40k(le phi thi ly thuyet)+50k(le phi thi thuc hanh)+135K( le phi lam bang loai moi - truoc kia le phi nay la 30K).
 De thuan tien ve mat thoi gian lich hoc ly thuyet thi lai xe va hoc meo thi bang lai xe dien ra vao 2h chieu chu nhat hang tuan( Giup hoc vien tiep can,nam bat mot cach he thong ly thuyet thi sat hach).
Dia diem hoc ly thuyet va lam mot so de thi bang lai xe a1 la Nhà văn hóa B6 KTX ĐHBKHN.

                                THONG BAO VE VIEC THI BANG LAI A1                                 

 Bắt đầu từ tháng 7.2013, việc thi lai xe a1 ở Hà Nội có sự thay đổi như sau :

+Moi de thi bang lai xe may  sẽ co 20 câu hỏi chắc nghiệm ( hiện tại là 15 câu ), 1 câu có thể có 2 phương án đúng ( hiện tại mỗi câu hỏi chỉ có 1 phương án đúng), thi bang xe may trên máy vi tính ( hiện tại là làm bằng giấy ).Do vậy, những thí sinh không biết sử dụng máy vi tính sẽ khong thi  bang lai xe may duoc.                                     
                                       LICH THI BANG LAI XE MOTO

                              Lich thi bang lai  A1 7h30 sang ngay:   19(chu nhat),23(thu 5),26( chu nhat) thang 5 nam 2013  .

Địa điểm thi lay bang lai xeSố 1 Quốc Tử Giám.

Chú ý: nhận bằng và trả bằng tại nơi thu hồ sơ lam bang oto xe mayP105 B8 KTX ĐH Bách Khoa HN nên khi thi xong nếu đỗ các bạn có giấy hẹn thì qua chỗ mình lấy bằng sau khi nhận dc thông báo có bang lai xe từ mình.

            Hồ sơ hoc lai xe gồm:


 • 6 ảnh 3x4 (áo có cổ) đối với thi lai xe a1 . 10 ảnh 3x4 đối với hoc lai xe oto va bang lai xe a2.
 • 1 bản CMT photo. cac thu tuc khac lien quan den lam bang oto xe may ben minh lo.
 • Nếu các bạn ko có đủ số lượng ảnh de thi  lai xe theo yêu cầu thì chỉ cần đưa cho mình 1 ảnh chân dung với kích thước bất kỳ mình sẽ đi scan và in cho các bạn - phí 20k..

 • Địa điểm nộp hồ sơ du thi bang lai:  P105 B8 Ký túc xá ĐH Bách Khoa HN
   Mọi thắc mắc ve thi lai xe nhu:
     Cach thi bang lai xe a1.
 •                                                        Thi thu bang lai xe a1.
                                                         De thi bang lai xe may.
                                                         Meo thi bang lai xe.
                                                         Hoc lai xe.
 • lien he nguoi thu ho so hoc thi bang oto xe may:
  Mr Đại: 0163.260.8429                                                                           
   Email: banglaixe@svtre.com
  Y!M: lam_bang_lai_xe
  Các bạn nếu thấy dịch vụ tốt hãy click "Thích - Like" Facebook hộ mình nhé:
  Thi Làm Bằng Lái Xe Máy + Ô Tô Hạng A1 B2 C tại Hà Nội|Thi lai xe| Thilái xe| Thi bằng lái xe| Thi bang lai xe| Làm bằng lái xe máy| Lam banglai xe| Làm bằng lái xe| Bang lai xe| bằng lái xe|Làm bằng xe máy|Lambang xe may|Thi bang lai xe may| Thi bằng lái xe máy| Thi bằng lái xe A1.Thi Làm Bằng Lái Xe Máy + Ô Tô Hạng A1 B2 C tại Hà Nội|Thi lai xe| Thilái xe| Thi bằng lái xe| Thi bang lai xe| Làm bằng lái xe máy| Lam banglai xe| Làm bằng lái xe| Bang lai xe| bằng lái xe|Làm bằng xe máy|Lambang xe may|Thi bang lai xe may| Thi bằng lái xe máy| Thi bằng lái xe A1.Thi Làm Bằng Lái Xe Máy + Ô Tô Hạng A1 B2 C tại Hà Nội|Thi lai xe| Thilái xe| Thi bằng lái xe| Thi bang lai xe| Làm bằng lái xe máy| Lam banglai xe| Làm bằng lái xe| Bang lai xe| bằng lái xe|Làm bằng xe máy|Lambang xe may|Thi bang lai xe may| Thi bằng lái xe máy| Thi bằng lái xe A1.Thi Làm Bằng Lái Xe Máy + Ô Tô Hạng A1 B2 C tại Hà Nội|Thi lai xe| Thi lái xe| Thi bằng lái xe| Thi bang lai xe| Làm bằng lái xe máy| Lam bang lai xe| Làm bằng lái xe| Bang lai xe| bằng lái xe|Làm bằng xe máy|Lam bang xe may|Thi bang lai xe may| Thi bằng lái xe máy| Thi bằng lái xe A1.Thi Làm Bằng Lái Xe Máy + Ô Tô Hạng A1 B2 C tại Hà Nội|Thi lai xe| Thilái xe| Thi bằng lái xe| Thi bang lai xe| Làm bằng lái xe máy| Lam banglai xe| Làm bằng lái xe| Bang lai xe| bằng lái xe|Làm bằng xe máy|Lambang xe may|Thi bang lai xe may| Thi bằng lái xe máy| Thi bằng lái xe A1.Thi Làm Bằng Lái Xe Máy + Ô Tô Hạng A1 B2 C tại Hà Nội|Thi lai xe| Thi lái xe| Thi bằng lái xe| Thi bang lai xe| Làm bằng lái xe máy| Lam bang lai xe| Làm bằng lái xe| Bang lai xe| bằng lái xe|Làm bằng xe máy|Lam bang xe may|Thi bang lai xe may| Thi bằng lái xe máy| Thi bằng lái xe A1.Thi Làm Bằng Lái Xe Máy + Ô Tô Hạng A1 B2 C tại Hà Nội|Thi lai xe| Thilái xe| Thi bằng lái xe| Thi bang lai xe| Làm bằng lái xe máy| Lam banglai xe| Làm bằng lái xe| Bang lai xe| bằng lái xe|Làm bằng xe máy|Lambang xe may|Thi bang lai xe may| Thi bằng lái xe máy| Thi bằng lái xe A1.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét