Thông báo: Chúng tôi chỉ nhận thu và làm hồ sơ thi cho các bạn, còn việc thi là các bạn phải đi thi, trượt hay không do các bạn. Thời gian nhận bằng ít nhất là 15 ngày kể từ ngày thi thục hành.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ trả bằng tại nhà với các bạn không có thời gian (vui lòng nộp thêm 50k lệ phí).

Trong tháng 3 có 4 đợt làm bằng lái xe cụ thể như sau:
(lệ phí tùy từng địa điểm)