Nhóm biển hiệu lệnh (biển số 301 đến 309 trong Luật giao thông đường bộ)

Biển số 301 (a, b, c, d, e, f, h, i) "Hướng đi phải theo" Biển báo lệnh cho các loại phương tiện giao thông đường bộ phải đi theo hướng mũi tên chỉ trừ xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ:

Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309

Biển hiệu lệnh từ 301a-301i

Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309

Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309


- Biển số 301 (a, b, c, d, e, f, h, i) "Hướng đi phải theo"

Biển báo lệnh cho các loại phương tiện giao thông đường bộ phải đi theo hướng mũi tên chỉ trừ xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ:

+ Biển số 301a: Biển báo hiệu các xe chỉ được đi thẳng

Khi đặt biển ở trước ngã ba, ngã tư thì hiệu lực tác dụng của biển là ở phạm vi khu vực ngã ba, ngã tư, tức là cấm xe rẽ ở hướng tay phải và tay trái. Nếu đặt biển ở sau ngã ba, ngã tư (bắt đầu vào đoạn đường phố) tì hiệu lực tác dụng của biển kể từ chỗ đặt biển đến ngã ba, ngã tư tiếp theo. Trường hợp này cấm rẽ trái và quay đầu trong vùng tác dụng của biển. Chỉ cho phép rẽ phải vào cổng nhà hoặc ngõ phố có đoạn đường từ ngã ba, ngã tư đặt biển đến ngã ba ngã tư tiếp theo.

+ Biển số 301b: Báo hiệu các xe chỉ được rẽ phải.

Biển đặt ở sau ngã ba, ngã tư bắt buộc người lái xe chỉ được phép rẽ phải ở phạm vi ngã ba, ngã tư trước mặt biển.

+ Biển số 301c: Báo hiệu các xe chỉ được rẽ trái.


Biển đặt ở sau ngã ba, ngã tư bắt buộc người lái xe chỉ được phép rẽ trái ở phạm vi ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển.+ Biển số 301d: Báo hiệu các xe chỉ được rẽ phải.


Biển đặt ở sau ngã ba, ngã tư và bắt buộc người lái xe chỉ được phép rẽ phải ở phạm vi ngã ba, ngã tư trước mặt biển.

+ Biển số 301e: Báo hiệu các xe chỉ được rẽ trái.

Biển đặt ở trước ngã ba, ngã tư và bắt buộc người lái xe chỉ được phép rẽ trái ở phạm vi ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển.

+ Biển số 301f: Báo hiệu các xe chỉ được đi thẳng hay rẽ phải.

Biển đặt ở trước ngã ba, ngã tư bắt buộc người lái xe chỉ được phép đi thẳng hay rẽ phải ở phạm vi ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển.

+ Biển số 301h: Báo hiệu các xe chỉ được đi thẳng hay rẽ trái.

Biển đặt ở trước ngã ba, ngã tư và bắt buộc người lái xe chỉ được phép đi thẳng hay rẽ trái và được phép quay đầu xe để đi theo hướng ngược lại.

+ Biển số 301i: Báo hiệu các xe chỉ được rẽ trái hay rẽ phải.

Biển đặt ở sau ngã ba, ngã tư và bắt buộc người lái xe chỉ được phăp rẽ trái, quay đầu xe hoặc rẽ phải ở phạm vi ngã ba, ngã tư trước mặt biển.

Biển hiệu lệnh từ 302-304

Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309


- Biển số 302(a,b) "Hướng phải đi vòng chướng ngại vật"

Biển báo hiệu cho các loại phương tiện giao thông đường bộ hướng đi để qua một chướng ngại vật. Biển được đặt trước chướng ngại vật và tùy theo hướng đi vòng sang phải, sang trái. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe phải đi vòng chướng ngại vật theo hướng mũi tên chỉ.

- Biển số 303 "Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến"

Biển báo hiệu cho các loại phương tiện giao thông đường bộ phải chạy vòng theo đảo an toàn ở các ngã ba, ngã tư.

Biển có hiệu lực bắt buộc các xe phải đi vòng theo hướng mũi tên chỉ.

- Biển số 304 "Đường dành cho xe thô sơ"

Biển báo hiệu đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ.

Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải đi theo đường dành riêng này và cấm phương tiện giao thông cơ giới kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn xho xe thô sơ và người đi bộ.

Biển hiệu lệnh từ 305-307

Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309

- Biển số 305 "Đường dành cho người đi bộ"

Biển báo hiệu đường dành riên gcho người đi bộ. Các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo luật Giao thông đường bộ không được phép đi vào, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.

- Biển số 306 "Tốc độ tối thiểu cho phép"

Biển báo hiệu tốc độ tối thiểu cho phép của xe cơ giới. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển.

- Biển số 307 "Hết hạn chế tốc độ tối thiểu"

Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu, kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở cho xe khác.

Biển hiệu lệnh từ 308-309

Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309Nhóm biển hiệu lệnh biển số 301 đến 309

- Biển số 308 (a,b) "Tuyến đường cầu vượt cắt qua"

Biển báo tại cầu vượt, xe có thể di thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ phải hay rẽ trái.

- Biển số 308a "Đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt"

- Biển số 308b "Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt"

- Biển số 309 "Ấn còi"
Biển báo hiệu cho người lái xe phải bấm còi. Biển đặt ở trước khúc đường ngoặt gấp hoặc những nơi tầm nhìn bị hạn chế.

Nhóm biển hiệu lệnh gồm có 9 kiểu được đánh số từ biển số 301 đến 309, Nhom bien hieu lenh 301 302 303 304 305 306 307 308 309, luat giao thong duong bo

Nhãn:

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

VnTim™. Được tạo bởi Blogger.